[BIN: 0545]

Harpespelet tvingar nøkken.
Villemann og Magnhild.
Gudmund og Signeliti

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1879 av H. G. Heggtveit, ukjent sanger, Telemark .

1. Guldmund han gjængge seg paa Leikarivol
-Fager er de Linder Lever alle -
stolt Ingeli sitter utti Bure saa bold.
-Dei Ronin lyster man vinne -
2. Græte du Gul hel græte du Fe
hel græte du fe du skaa festa mæ meg.
3. Græte du Gul hel græte du Fór
hel græte du fe du skaa duka mit Bor.
4. Eg græte inkje Gul eg græte inkje Fe
eg græte inkje fe eg skaa feste mæ deg.
5. Eg græte inkje Gul eg græte inkje Fór
eg græte inkje fe eg skaa duka dit Bor.
6. Eg græte fast mei fe mit gule fagre Haar
som skaa slitast i Vendeli Aa.
7. Eg græte fast mei fe mit plomefager Hol
som inkje maa rotne i vigde Mol.
8. Saa rei dei seg uppaa Vendels Bro
henars Gangar han snublar i røde Gulsko.
9. Saa rei ho seg innmæ Vændels Bru
henars Gangar han snublar i røde Gulsoum.
10. Gulmon han saag seg ativi Bak
hore æ mi onge Brur i Salen ho sat.
11. Brukvindin svor om Ære dei svor om Tru
me heve inkje set di onge Brur
sea ho va mæ Vendels Bru.
12. Guldmon han talar te liden Smaadreng
du hæntar meg hit Gulharpen igjen.
13. Og liden Smaadræng han rider1 saa hart
han sprængde sin Gangar i Salen han sat.
1red
14. Aa høirer du Gulmon Syster
Gulharpen ligge i Kjiste.
15. Aa den Gulharpen æ kje saa go aa faa
fe den ligge svepte i Silkjetraa.
16. Aa jau den Harpen2 den lyt eg fulla faa
stolt Ingeli3 ligger uti Vendels Aa.
2Horpa
3Ingelid
17. Atte kom Horpa glema som Gul
aa Nykkjen han sette seg sorgeful.
18. Gulmon han leikar lit længer ne
han leika den Toppen af Veen4 ne.
4Trei
19. Aa Gulmon han leikar frammæ Hagje
han leika de Barne oto Moeri Magje.
20. Gulmon han leiker lit længer heim
han leika dei Honni af Kjyne heim.
21. Aa Gulmon han leika her nemæ Sand
han leika den Fesskjen alt oto de Vand.
22. Aa Gulmon han leika her nemæ Van
han leikar den Nykkjen alt oto de Van.
23. Du Gulmon, du Gulmon kvi leikar du saa
fe du skaa naa vel di onge Brur faa.
24. Aa eg skaa naa slaa deg smære hel smaa5
dersom eg inkje kan naa mi onge Brur faa.
5smaatt
25. Nykkjen kom mæ Bruri alt uppan Sand
saa helt dei Bryllop aa Gulmon blei Man.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS H. G. Heggtveit II, s. 5f med overskrift Guldmund som Nøkken reiste mæ Bruri for

Rettingar og merknad: 1.1 Leikarivol er retta til leikarvol; 9.3 stuppar er retta til stuppa; 11.1 kvindin er retta til kvinden; 14.1 etter Gulmon staar (!); 15.1 harpen er retta til harpa, kje er retta til inkje; saa er streka ut; 17.1 glema er retta til glemra; 17.2 sorgeful er retta til sorigful. Reinskrift OUBms 643,9 Original og reinskrift er identiske.