[BIN: 0531]

Harpespelet tvingar nøkken.
Villemann og Magnhild.
Gudmund og Signeliti

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1867 av Sophus Bugge ukjent sanger, Telemark .


som sko ljote rotne i Vendelins å
- snåva i syllbarre saum-

1. Gaute slo hart i heie
så fuglanne laut oto reie.
2. Gaute slo alt de han kunna
Signelill laut frå grunnar.
3. Sæle den moer slik son må få
endå sælare den njote'n må.
Ekstra opplysninger