[BIN: 0523]

Harpespelet tvingar nøkken.
Villemann og Magnhild.
Gudmund og Signeliti

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Asgjær Bergland, Skafså, Mo, Telemark .

1. Magnill ho stend uti å slær sitt hår
-De skuggar ivi heii -
tru her kjem ingle brumennar iår.
-Hossi kann [svennen den jomfru få] svarar vreie -
2. Magnill ho ha ikkje halltala or
førr Gaute stidder seg fyre hennes bor.
3. Gaute ikring bori [sprang]
4. Gaute, Gaute lat vera meg
nie jomfruvar gjeve eg deg.
5. N[ie] j[omfruvar] ska du få
Magnill ho æ' so klar som ei sol.
Ekstra opplysninger