[BIN: 0517]

Harpespelet tvingar nøkken.
Villemann og Magnhild.
Gudmund og Signeliti

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1869 av Hans Ross etter Torbjørg Osen, Skafså, Mo, Telemark .


C

1. "Aa eg skó byggje bru ivi Vændels aa,
støe stolpar ho skó stande paa."1)
2. "Aa du maa byggje, um du vi, unde sky,
de kann ingjen fraa sitt foddogje*) fly."2)
3. Aa Goute bygde bru ivi Vændels aa,
støe stolpann ho sto naa paa.
4. Goute han læt si fær i rekkje,
fir aa tjuge, aa fir aa tjuge ette.
5. Daa dei kom midte paa Vændels bru,
hesten snuvla i forgyllte sko.3)
6. Hesten snuvla i minste soum,
og Magnill dreiv av at strie stroum.
7. Aa Goute han ikring seg saag,4
burte va Magnill, i sålen sat.
8. Aa Goute han tala te brukvinna si:
"Hór æ Magnill, bruri mi?"
9. "De seiste me ho Magnill saag
de va midte paa Vændels aa."5)

Ekstra opplysninger

Orig. ms. Prenta i: Syn og Segn 1903, s. 166f Magnill

1) B: Aa æg sko byggje den bruæ av ny,
saa den sko røkkje alt upp undi sky.

2) B: Aa du byggjer alli den bru so haag,
den dø eg er lagjæ, den lyt eg faa.

3) B: i røde gullsko.

4) B: Aa dei re'e, dei gaadde ki at.

5) C: Ti svora hennars brukvinnune tvaa:
"Me hev kje sætt Magnill se' mæ Vændels aa."B: Her æ so lengi si me Magnill saag,
alt si igjaar mæ Bændings aa.

*) follog, lagnad.