[BIN: 3498]

Harpespelet tvingar nøkken.
Villemann og Magnhild.
Gudmund og Signeliti

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av H. Ross etter ukjent sanger, uten lokalisering .

1. Aa naar du æ komen so langt fraa land
Duu lyste heimatte venna
Bind so sle ? i snekkering
So sko hu sjæl heimatte renna.
-Greve Magnus trulova du meg
Eg ber deg so gjedna.
Du ville vel svara meg ja aa ja.
2. Eg ska gjeva deg skurta so fin
Du besta du lyste aa slida
Hu æ sydde mæ röde gull
Aa stukkjæ? mæ perle aa vida?
Hu æ sydde-
-Skogjen den æ ada vilevaleleg-

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS H. Ross X, s. 25. med overskrift Greve Magnus