[BIN: 0501]

Harpespelet tvingar nøkken.
Villemann og Magnhild.
Gudmund og Signeliti

(fleire alternative titlar)

Oppskrift etter 1846 av Magnus Brostrup Landstad, ukjent sanger, Telemark .

1. Gaute rid seg sør onde Øy
-Her Skogar ivi Heide -
fester han Magnild vene Møy.
-Hosse kan Svenden den Jomfru faa
som svarar Vreie -
2. Han fester Magnild flyt a heim
Riddarar og Svennar rid med deim.
3. Magnild gjæng ho baad ut og in
alt saa renner ho Taarer paa Kind.
4. Greter du for Guld hel greter du for Fe
hel græter du for du hev lova me.
5. Græte du for Huus hel græte du for Jor
hel grete du for du skal sitje for mit Bord.
6. Eg græte kje anten for Gull helle Fe
og inkje for det eg hev lova de.
7. Eg grete enki for Husit hel' Jor
og enki for eg skal sitje for dit Bord.
8. Eg græte fast meir for min kvite Krop
han skal kje maa raatne i vigde Mold.
9. Eg grete fast meir for mit gule Haar
de skal ljota raatne i Vendings Aa.
10. Aa kjære mi Magnild syt einki saa
du veit einki hot kjæraste du kan faa.
11. Me skal byggje den Bru saa haag
og sterke Jensstolpane onde staa.
12. De maa bygge den Bru saa ny
saa kan eingin fraa sin Follaugo fly.
13. Daa dei kom seg i grøne Lund
der sat ein Hjorte med blidde Mund.
14. Alle ville den Hjorten fala
eingin ville med Bruri fara.
15. Adde ville den Hjorten faa
og eingin vil etter Bruri sjaa.
16. Daa dei kom seg paa Vendings bro
og Magnild dreiv at strie Flo.
17. Aa daa dei kom seg paa Vendings bro
Hesten snaavar i røde Guldskor.
18. Fire Guldskor og fire Guldsaum
Magnild dreiv at strie Stroum.
19. Gaute gløper seg at ivi Hær
hor er no Magnild som pryr mi Fær.
20. Til saa svaara dei Brurkvinnur tvaa
me hev kje set Magnild sid' med Vendings Aa.
21. Aa tæ saa svaara dei Brurk[vinnur] sju
me hev einki set Magnild si' paa V[endings]Bred.
22. Gaute tala til Smaadrengen sin
dei hentar meg hit mi Horpe fin.
23. Du seie det til min Fader
at Magnild lig i Havi.
24. Du sei det til min Moder
at Magnild lig i Floden.
25. [Du sei det til mi] Syster
at Horpa lig i Kiste.
26. [Du sei det til min] Broder
Horpa lig i Korn.
27. Bort reid den liten Smaadreng
han sprængde fem Folar før han kom heim.
28. Sm[aadrengen] kom seg ridand i Gaar
Gautes Fader ute staar.
29. Eg helsar deg Gautes Fader
Magnild lig i Havi.
30. [Eg helsar deg Gautes] Moder
[Magnild lig i] Floden.
31. [Eg helsar deg Gautes] Syster
Horpa lig i Kiste.
32. [Eg helsar deg Gautes] Broder
H[orpa] lig i Korn.
33. Fellakoss reid den liten Svein
Gaute fek si Horpa fin.
34. Gaute slær framte med Ristir
Fuglen maatte af Kviste.
35. [Gaute slær framte med] Lie
kvite Bjørnen or Hidde.
36. Gaute slær ivi Berg og Dalar
Baane maatte or Moir Maga.
37. Gaute slær framte med Vaddi
Magnild flaut paa Havi.
38. Magnild up paa Havi flaut
Nykkin nappa i Silkjeskaut.
39. Gaute rona som han kunna bedst
Magnild flaut med Sal og Hest.
40. Gaute ronar og Harpa let
Nykkin sat paa Havi gret.
41. Dæ fyste Ori Magnild tala
sæle er det Moir slik Son maa hava.
Ekstra opplysninger