[BIN: 0497]

Herr Byrting og alvekvinna

Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter Anne Lillegård, Lårdal, Telemark .

1. [Ho sette seg på sænjestok
ho spila i Byrtings gule lok.
2. Ho sette seg i sænjen ned]
lille Byrtingjen [snud han vegjen te.
3. Højr du herr Byrting snu inkje ifrå
i morgo du møter mæ elvarå].
4. Inki vi' eg mæ elvinne bu
imorgo vi' eg flytje mi brur.
5. [Inki vi' eg mæ elvinne] trøy
[imorgo vi' eg flytje mi] møy.
6. [Tidligt om morgonn de va inkje ljust]
då var lill' Byrtingjen på gangaren fus.
7. Lill' Byrtingjen rei ivi strie straum
hans hesten dæn snubla i liten saum.
8. [Lill' Byrtingjen rei ivi] høie bru
[hans hesten dæn snubla] i røde gullskruv.
9. Hans hesten snubla i liten saum
lill' Byrtingjen rauk at strie straum.
10. Elvkvinna rekker ho hånd ifrå seg
vælkomen lille Byrtingjen trøa dansen mæ meg.
11. Elvkvinna sette fram gylte stol
kvil deg lille Byrtingjen trøytt å mo.
12. [Elvkvinna visa ut tærna si
du tappar meg i et staup mæ vin].
13. Du tappar meg i eitt staup mæ vin
eitt villekorn du legger deri.
14. [Hor æ du nå fød hel hora æ du nå boren
hel hora æ nå alle dine hofklæne skoren.
15. I bejarland er æ eg fød å boren
i bejarland der æ mine hofklæne skoren.
16. I bejarland der vi eg liva å døy
å i bejarland der bur mi festarmøy.
17. Elvkvinna visa ut tærna si
du tappar meg i et staup mæ vin.
18. Du tappar meg i eitt staup mæ vin]
tvo villekorn [du legger deri].
19. Hor æ du nå fød hel hora æ du boren
hel hora æ nå alle dine hofklæne skoren.
20. I bejarland der æ eg fød å boren
i bejarland er æ mine hofklæne skoren.
21. I bejarland der vi eg liva å døy
å i bejarland der bur mi festarmøy.
22. Elvkvinna visa ut tærna si
du tappar meg i et staup mæ vin.
23. Du tappar meg i eitt staup mæ vin]
tri villekorn [du legger deri.
24. Hor æ du nå fød hel hora æ du boren
hel hora æ nå alle dine hofklæne skoren.
25. I elvarland der æ eg fød å boren
i elvarland der æ mine hofklæne skoren.
26. I elvarland der vi eg liva å døy
i elvarland finn eg mi festarmøy].
Ekstra opplysninger