[BIN: 0487]

Nøkken som belar

Oppskrift 1874 av Hans Ross etter Margret Borgjæ, Moland, Fyresdal, Telemark .

1. Nykkjen han rodde seg ut paa Hav
-I Minni -
der høyrd' an koss Heiemo i Liæ kva.
-Der søve tvo Rosur inni -
2. N(ykkjen) han tala ti Styringsmann
styr Skipi mitt av paa kristen Manns Land.
3. "Aa kot vi du paa kristi Land gjera
du kann 'ki anten danse hell kvee."
4. N(ykkjen) reiser seg av at By
so kouper hann seg ein Klænninge ny.
5. Han koupte seg Sal han koupte seg Hest
so rei han ti Dansen som han kunna best.
6. Nykkjen han mæ i Dansen sprang
so tok han Heiemo ved si Haand.
7. Heiemo, H(eiemo) ver meg hull
aa du ska passe mitt røde Gull.
8. Heiemo greet aa harma seg1
tru eg ska fygje Nykkjen so langge Veg.
1ho gremma seg
9. H(eiemo) tenkjer mæ sjave seg
"Tru mine smaa Knivar ska 'ki hjelpe meg."
10. Nykkjen hev sta'i for Skot aa Pil
so ræast han alli for Kvindekniv.
11. N(ykkjen) han hai 'ki fulltala Or
fyrr Kniven sto' i hass Hjarterot.
12. Naa ligge N(ykkjen) for Ørn aa Ravn
Aa Heiemo ber ennaa sitt Jomfrunavn
Ekstra opplysninger