[BIN: 0475]

Nøkken som belar

Oppskrift 1848 av Steinar Knutsson Medaas, ukjent sanger, Seljord, Telemark .

1. Heiemo qva de song i Lie
-Mæ minne -
de hørde Nykjen paa Have mon skrie.
- Tvæ Rosine søve der inne-
2. Heiemo qva de song i Dalar
de hørde Nykjen paa Have mon fara.
3. Nykjen talar te Styringsman
du styrer meg inpaa christi Land.
4. Nykjen kom seg paa christi Land
daa skaper han seg te ein christen Mand.
5. Han skaper seg Klæer baa gule aa grøne
seg skjav te ein Ridar saa skjøn.
6. Han skaper seg Klæer baa gule aa blaa
seg Hest aa Sal at rie paa.
7. Han skaper ein Gulring paa sin Fing
so let gjæng han i Stogo in.
8. Han skaper ein Gulsko paa sin Fot
so let trør han upaa Haddargov.
9. Naa æ en kommen den Dansen kan trøa
men naa skaa en fram den venast kan qvea.
10. Heiemo dansa aa Heiemo qva
de lystet alt Folkje i Stoga va.
11. Naa maa alt Folkje reis heim te seg
Heiemo tek eg paa Skipe mæ meg.
12. Heiemo gret si Hændar i Taarine tvo
skaa eg fygje Nykjen den lange salte Fjor.
13. Heiemo gret si Hændar i Taarene vrei
skaa eg fygje Nykjen den lange Lei.
14. Heiemo, Heiemo stil di Sut
du skaa raa ivi mit femte Gulbur.
15. Heiemo, Heiemo stil din Harm
du skaa faa sove i Nykjens Arm.
16. Heiemo tenkjer mæ sjave seg
tru mine smaa Knivar hjelper kje meg.
17. Heiemo stak Nykjen fe Holamot
Odden vænder i has[s] Jarterot.
18. Heimo stak Nykjen ved sia
Odden i Jartae vrei.
19. Her lig du Nykjen aa ren i Blo
ænnaa gjeng eg Jomfru like go.
20 Her lig du Nykjen for Ravn aa Hond
ænnaa hev eg min qveare Lond.
Ekstra opplysninger