[BIN: 0474]

Nøkken som belar

Oppskrift 1847 av Jakob Aasmunsson Dalen, ukjent sanger, Eidsborg, Laardal, Telemark .

1. Heimo kvo de saang i Lie
-Mæ mini-
de høirde Nykjen paa Have skri.
-Tvo rosir sova derini-
2. Heimo qvo de saang i Lond
de høirde Nykken den Heiing Hond.
3. Nykkjen tala te Styringsmand
du vænder mit Skipi paa Kristi Land.
4. Hot vi du deg paa eit Kristiland gjera
du kan inkje anten songe hel lesa.
5. Eg vi meg paa Kristiland gaa
vene Jomfruvur vi eg faa.
6. Han skaper seg Klæi baad gule aa grøn
aa sjave seg i ein Riddare skjøn.
7. Han skaper seg Klæi baad gule aa blaa
Sadel aa Hest ti rie paa.
8. Han skaper Guldringjen ikkring sin Fing
saa gjænge han seg i Stoga end.
9. Nykkjen tala te Styringsman
naa ska en fram den som kvea kan.
10. Thi svora Jomfruva i Bænkjen sat
Heiemo kan baade dansa aa kvea.
11. Heiemo gjor baad dansa aa kva
daa sovna alt Fokji [i] Stoga va.
12. Naa kan daa kvor ein gange heim ti seg
so tæk eg Heimo paa Skipi mæ meg.
13. Heiemo tængte mæ siave seg
tru minne smaa Knivar dei hjelpe kji meg.
14. Høirer du Nykjen hot eg seie dig
Heimo hev ein sølvbonden Kniv.
15. Eg hev stai for Byrse aa Brand
eg agtar enkji Kvenfolk Haand.
16. Eg hev stai for Børse aa Piil
eg agtar enkji Kvenfolkkniv.
17. Nykkjen ha enkji haltala Or
før sølvbonden Kniven i Hjarta stod.
18. Her ligje du Nykken ræner Blo
ennaa trøer eg min Jomfrusko.
19. Her lig du Nykkjen for Hond aa Ravn
ennaa ber eg mit Jomfrunavn.
20. Ho skadde kje anna for Nykkjens dø
ho fasta 3 Frædagar for Vand aa Brød.
Ekstra opplysninger