[BIN: 0471]

Nøkken som belar

Oppskrift 1846 av Jørgen Moe, ukjent sanger, Hardanger, Hordaland .

1. Nykjen gjæk seg op paa Land
- Svennen-
skabte han se te en velborin Mand.
-Med den Herre dandser den Jomfru-
2. Han skabte se Klæder baa gule aa blaa
høien Hat aa guldkrusa Haar.
3. Han skabte se Sadel han skabte se Hest
Bidsel af Sølv og Grime af Guld.
4. Nykken rei se te Kyrkele
alle Smaapigerne fulde i Kne.
5. Nykjen gjek seg i Kjyrka in
han ledte ette Gulborg han fand ikke den.
6. Han ledte i Stoularne tvau eller tre
han fandt ikke Gulborg hun var ikke der.
7. Han ledte [i] Stolarne fire aa fem
der fandt han Guldborg o fylde en hæm.
8. Presten tok seg ei Bok i Haand
aa æ du kje Nykjen saa læs uti den.
9. Æg æ ong aa ufornaam
æ kan ikkje læsa uti Bokje me ham.
10. Gulborg tok saa paa me seg
aa æ du naa Nykjen saa Gud bevare meg.
11. Der o kom i Rousens Lund
o nemde Nykjen han saak i Grund.
12. Op kom Nykjen vesul aa vaat
Hælvten va Mand aa Hælvten va baat.
13. Heimo tenkte me sjave seg
tru mine smaa Knivane hjælper kje meg.
14. Hu stak te Nykjen i Haalamot
Odden sæte o i Hjærterot.
15. Her ligjer du Nykjen renner Blo
ennaa ær Jomfru like go1.
1ennaa trær eg mine Jomfruskor
16. Her ligjer du Nykjen for Haak aa Ravn
ennaa bær eg mit Heimos Navn.
17. Ho skadde kje anna for Nykjens Dø
hel fasta tre Fredager for Vand aa Brø.
Ekstra opplysninger