[BIN: 0464]

Agnete og havmannen

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Sövei Hallvorsdotter Hågåviken, Hjardal, Telemark .

1. Agnetta sto på höiloftsbro
ho såg den havmann til sig kom.
2. Hör du Agnetta hvad jeg siger dig
vi' du fölgje i have med mig.
3. I have va' ho i åtte år
syv sönner ho me den havmann fik.
4. Ja du må deg til kjerken gå
når du kjem at te börnene små
5. Han stopped hendes öre, han stopped hendes mund
så förde han hende på Engelands grund.
6. Agnetta hun gik ad kjerkedören frem
hendes moder efter i same stund.
7. Hör du Agnetta hvad jeg siger dig
hvor haver du været i åtte år.
8. Da var jeg på havsens bund
7 sönner jeg med den havmand fik.
9. Tænk på dem store og tænk på dem små
tænke på de lille i vogga låg.
10. Hans hår det skinner som det spundet var af guld
hans öien de var så frydefuld.
11. Eg tænk' ikkje på dem store å i[kkje] p[å] d[em] sm[å]
å ikke på de lille i vogga låg.
Ekstra opplysninger