[BIN: 0445]

Agnete og havmannen

Oppskrift 1890 av Moltke Moe etter Hæge Bjønnemyr, Mo, Telemark .

1. Agnetta ho gjekk seg på Vatterlands bru
så kåm der en håvvmann frå bónden ud.
-Ha, ja: så kåm der en håvmann frå bónden upp -
2. Hør du Agnetta hvad jeg spørger dig
å lyster du av lande å fygje med mig.
3. Så gjerne lyster jeg å fygje af landi med deg
dersom eg konna koma av landi mæ deg.
4. Han stopped hendes øre, han st[opped] hendes mund
så førde han hende på havsens bund.
5. Agnetta ho upp for sin håvmann at stå
så hørde ho dei Engellandsklokkune klang.
6. Agnetta ho upp for sin håvvmann at stå
å ha, ja, å må jeg mig at kjerken gå.
7. Så gjerne må du dig at kjerken gå
når du kjeme heimatt til børnen' små.
8. Han stopped hendes øre [han stopped hendes mund]
så førde han hende på Engellands grund.
9. Agnetta ho inn igjennem kirkedøren tren
hendes moder derefter i same rainn.
10. Å hør du Agnetta hvad jeg spørger dig
hvor haver du været i åtte år fra mig.
11. Jeg haver været på havsens bund
å avlet sju sønnir i samra stund.
12. Å hør du Agnetta hvad jeg spørger dig
hvad fik du udaf for æra di.
13. Jeg fekk meg eitt røde gullband
stoltast dæ kunn' koma på dronningens arm.
14. Å eg fik meg ein røde gullring
stoltast [den kunn' koma på dronningens] fing.
15. Å håvvmannen inn igjænom kyrkjedynni trein
å alle dei små billeder vende seg umkring.
16. Hass håri dæ va nå som rødeste gull
hass øine de vare så dydefull.
17. Å hør du Agnetta hvad jeg siger dig
og alle dine børen de længes efter dig.
18. Lat dei so længjast dei længjast vi
alli no mere eg kjeme derti.
19. Å tænk på dei store å t[ænk] p[å] dei små
å allermeste på dei i vugga låg.
20. Eg tænkjer kji på store eg [tænkjer kji på] små
å allermindste dei i vugga låg.
Ekstra opplysninger