[BIN: 0441]

Agnete og havmannen

Oppskrift 1891 av M. Moe etter Dårdi Rindedalen, Seljord, Telemark .

1. Agnetta ho gjekk seg på engellandske bru
så kåm der ein havmand frå bunden opp.
-Hå hå ja
så kåm der ein [havmann frå bunden opp] -
2. Agnetta, Agnetta jeg spørge vil dig
å vil du nå vere allerkjærasten min.
3. Å jammen, å ja, å gjerne eg sko
vil du bare følge mej på havsens bund.
4. Han stopped hendes øre, han stopped hendes mund
så følde han nå hennar på havsens bund.
5. Agnetta ho sat nå på vøggestolen, sång
så hørde ho dei engellandske klokkune klång.
6. Agnetta ho fram fe sin havmande sto
å må eg meg nå te kjørkjune gå.
7. Å jamænd, å ja, å gjerne du må
vi du bare koma hjematt te børnene små.
8. Å jamænd, å ja, å gjerne eg sko
mener du jeg forlader mine børen så små.
9. Han stoppa hendes øre, h[an] st[oppa] hendes mund
så følde han hende på engellandske grund.
10. Agnetta ho seg gjænnom kjørkjedynni gik
hennas moder fulgte efter i samme øieblikk.
11. Agnetta, Agnetta jeg spørge vil dig
hvor haver du nu været i åtte år fra mig.
12. Åtte år har jeg været på havets bund
syv sønner har jeg havt med en havmand så from.
13. Hott gav han nå deg te foræringar fin
då han feste deg nå te bruren sin.
14. Han gav mig, å gav mig1 et guldrødene band
som bindes ikkje bedre om dronningens arm.
1et guld å et guldrødene band
15. Han gav mig et guld å guldrødene skrin
dæ findes ikkje bedre om dronningen ind.
16. Å havmanden inn igjænnom kjørkjedynni gjekk
å alle de små billeder de vendte sig omkring.
17. Å presten han vende seg for alteren han sto
hot æ de fer ein ridder så fin å så from.
18. Å håre dæ va utav rødeste gull
å øinene vare så frydefuld.
19. Agnetta, Agnetta jeg bede vil dig
å vil du nu følge ja hjemad mæ mig.
20. Å neimen, å nei, å slett ikkje eg vi
å aller så fylgjer eg heimatt mæ dig.
21. Di græte dei store, de græte dei små
han græte den lille som i vuggen lå.
22. Ja let di nå gråte både store å små
langt mindre den som i vuggen lå.
Ekstra opplysninger