[BIN: 0400]

Rikeball og Gudbjørg.
Veneros og Ølberg

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av S.Bugge etter Signe Storgård, Lårdal, Telemark .

 Dæ volder han rike Ribolds sønner aa dei raader alli.
Ekstra opplysninger