[BIN: 0387]

Rikeball og Gudbjørg.
Veneros og Ølberg

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av J. Skar etter ukjent sanger, Setesdal, Aust-Agder .

1. Ribolt va 'n greiveson;
- fer våi -
han gjilja Gullbjør å de i løn.
- Fer londå so vi dei råe -
2. Høyre du Gulbjør fager å fin,
å vi du vere kjærasten min.
3. So gjenni eg de gjori,
um eg fer fai min tori.
4. Trunis e min festemann;
de meste eg ræist, de er for han.
5. Ribolt sette seg på gangaren spak,
so sette han Gullbjør me sitt bak.
6. Eg ska føre deg på de land
deg alli ska kåme sorg i ånd.
7. Eg ska føre deg på den øy,
der du ska live å alli døy.
8. Du fører meg alli på den øy,
som eg ska live å alli døy.
9. Den smådrengjen stedde seg inn for bor;
å han va snill i tale å or:
10. Her sit du Trunis drikk'e mjøyr å vin,
å Ribolt reiser me kjærasten din.
11. Trunis ropa yve add'e sin går:
I goe menn, dragji brynja på.
12. Dei tok på brynja forotta falsk;
Ribolt e so hård 'n hals.
13. Du ser dei høgg'e meg små som grus;
du nemner 'kje Ribolt, son 'ass Knut.
14. Du ser dei høgg'e meg små som sand
du nemner 'kje Ribolt; de e mitt namn.
15. Han hoggje i den fysti flokk
å sjau hennis brøa me gule lokk.
16. Han hoggji i den aire;
der rei hennis egjen fairi.
17. Ribolt, Ribolt, stidd ditt avær;
va de 'kje fai min, han var de vær.
18. So snøgt som Ribolt nemd'e var,
då fekk han sitt banesår.
19. Ribolt riste på blodige kniv:
va du de 'kje, Gullbjør, de sill koste ditt liv.
20. Ribolt riste på blodige svær:
va du de 'kje, Gullbjør, du va de full vær.
21. Eg ska take mitt tipleband,
å binde um de beste eg kann.
22. Bære meg, Gullbjør, for lite du kann,
kann du 'kji skyne å 'n halldø mann.
23. Trunis fekk æ 'kji, Gullbjør hell;
hu dø'i av sorg de same kvell.
Ekstra opplysninger