[BIN: 0386]

Rikeball og Gudbjørg.
Veneros og Ølberg

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1880 av J. Skar etter Jon Ormsen Støglehommen, Austad, Bygland, Setesdal .

1. Veneros han tener i Kongens Gaar
nie Vintra aa eit Aar
-Du e den, du e den eg hev tinga i min Ungdom. -
2. Han tener inkje fyri noko onno Løn.
Hell for ho Gullbjør, ho e so skjøn.
3. Høyre no dei Fru Gullbjør, kaa eg spyre deg:
Vi du nu av Gare burtfygje me meg?
4. Hoss kann eg av Gare burtfygje me deg?
Her e no so mange, som vogtar paa meg.
5. Meg vogter Fader, meg vogter Moder
Meg vogter Syster, meg vogter Broder.
6. Meg vogtar Hertug Nils1, min Festarmann,
de meste eg frygtar, de e no fer han.
1(Nilson:)
7. Veneros han stelte sin Foli so spak,
So sette han Fru Gullbjør in-me sit Bak.
8. Venerus han rei no av Gare so raskt,
att Jorden bugnede ved og brast.
9. Der de kom da op paa Hede,
Her møtte de han falske Paal Greve.
10. Fru Gullbjør, du tar inkji skyggje unde Skaut,
Eg kjenner so vel dine Augo tvau.
11. Fru G. du tar inkji skyggje unde Skinn
Eg bar deg so tidt for din Fader ind
12. Saa tog han en Gullring av sin Barm
den satte han paa den Greves Arm.
13. I hvor dei rider nu udi Kvelli
Jeg beder du maa ei om os melde.
14. Paal Greve han gjori baade han rei aa han rende
Sin vene, graa Gangari daa han sprengde.
15. Her sidder du Hertug Nils aa drikker Mjø aa Vin
Venerus han rider med Festemø din.
16. Du falske Paal Greve, eg vi deg inkji tru,
Her e no so mange, du hev logji paa.
17. Dei leita uti aa dei leita inni
Fru Gullbjør kunna dei inkji finne
18. Kongen han ropte over al sin Gaar:
Statt upp atten tusen, klæder eder udi Staal
19. Da de kom at Rosen lund
der lystar Fru Gullbjør at hvila en Stund.
20. Naa høyrer eg min Faders Folemaal i
Han hev kji sett Soli paa femten Aar.
21. No høyre eg min Moders forgylte Lu
Han hev kji bli blaasen, si ho va Brur.
22. Fru Gullbjør ho saag seg tibake der
Daa saag ho sin Faders Folkefær.
23. Hvad enten vi skulle rømme tilside
Eller vi skulle mandelig bie.
24. So lyfter han henne i Egetop
Saa høit at ingen saa derop.
25.Saa tog han Hatten i sine Hender
Og bad dem saa alle Vreden vende.
26. Saa greb han Sverdet med begge sine Hender,
Og bad dem saa alle mandelig stande.
27. Venerus han hug i den første Skare,
der faldt fem Brødre og saa hendes Fader.
28. Venerus han hug i den anden Flok,
der faldt Hertug Nils aa med sin gule Lok.
29. Venerus han sig tilbage saa
da saa han Paal Greve under Egen laa.
30. Saa hug han den falske Paal Greve saa smaa.
Som det mindste Løv under Egen laa.
31.Venerus han hoggi ti han va mo
Han sto i atten tusen Manns Blo.
Ekstra opplysninger