[BIN: 0385]

Rikeball og Gudbjørg.
Veneros og Ølberg

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av M. Moe etter Anne Tarjusdotter Moen, Mo, Telemark .

1. Ribøl ribøl hvor skal jeg Komme af gaarden med dig
her er formange son vaagtar paa mig
mig vogter fader og mig vogter moder
mig vogter søster og yngste Broder
om de vogter al di æt saa maa du holde de du hev jæt.
2. Mig vogter fader og mig vogter moder
mig vogter søster og yngste Broder
Ja om di vogter al di æt saa maa du holde de du hev jæt.
eg set deg paa min gode Hest
eg jurer deg fast med mit gode Sværd
eg spænner dei forgyldte Spaarir om fot
saa synes du injo Jomfru er.
3. Du rei a gare mæ hast naar dei Kom at Rosenslund
der hørde dei ein Hesletommel,
naa ser eg min Faders høie Hest
og saa den riddar som mig har fest,
Guldborg guldborg du lader dig sømme
du holder begge vaares Hester i Tømme
du holder ved denne linderod og saa vi eg gange dine frandar imod.
4. Ribol høgje i den fyste flok
de va true under sin gule lok
ribol hog i den anden skare
Gulbors Broder og Hendes Fader
saasnart som ribol nævnet var
fek han sit Banasaar
5. De rei igjennom rosens lund
de kom kje or af deires mund
Gulborg tala mæ sorg og værk
aa Ribol fe æ du Kje munter som du va før
6. De eine er det mit huga modt
det andet er mig rinder blod
det tredie er det at jeg maa dø
det fjærde er det at du er mø
eg ska takka mit Snøreband
aa stemme fe Bloe alt best eg Kan
jelpe min gud alt lite du Kan
det dur intet dit snøreband.
7. Ribøl Kom heim te sin egen gaar
hans Kjere moder utestaar
Velkommen ribol sonnen min
Guldbor festemø di
eg Hev Kje set saa bleik Brur
blev ført af gare fe uta gulskruv
du maa Kje ondras om ho æ bleik
ho hev nok set paa saa har ein leik
8. Kjære min moder du reier mi seng
kjære min søster hjelp mig te den
min yngste Broder vær mig nær
og de mæ din vilje eg guldborg gjeve dig ville
mi de ska inkje ske mens jeg lever hær
at jeg te Brødere min tro vil gjeve
9. Den anden morgen før dagen var ljos
der rei tri lik af Ribals hus
Ribøl og hans mø hans Kjerre moder af sorgen døde (Ende)
Ekstra opplysninger