[BIN: 0372]

Rikeball og Gudbjørg.
Veneros og Ølberg

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av S.Bugge etter Margjit Svigsli, Tuddal, Telemark .


Følger Syvs Tekst. Kun mange norske Sprogformer indsatte for de danske. Følgende mærkes:

1. han lille te ho G. -
2. Han lidde te ho G.
9. du må kuns sanntro talen min. -
13. - 17. incl. mangler.
19. Velkommer er du Rikebold hit: er det unge Bruden din?
22. Eg kjenner deg på din rosenkind,
siden jeg tjente hos faderen din.
23. gule hår. -
24. 25 mgle. -
26. en gullring.
28. 29 mgle. -
30. Tron.
31. harnisken.
32. mgler. -
37. 38. 39. mgle. -
40. Kjære Rikebold still din kniv:
spar min yngste broders liv.
42 - 50. incl. mgle. -
52. mgler.
53. æ' førd så langt -.
Hjelpe meg Gud o all mi' ætt,
so ska du få den, eg heve fest1.
1 etter strofen står: (burde vel stryges)
Hjelpe meg Gud o all mi ætt,
de kann ikke tvo brøar egte ett.
Istedenfor 55 - 58 mel. flgd.
Kjære mi moer du rei mi seng,
så ska' eg gjevå deg åker å eng.
Snille min broder, du hente meg prest,
so ska' du få den, eg heve fest.
60. 61. mgle. -
63. mangler.
Ekstra opplysninger