[BIN: 0370]

Rikeball og Gudbjørg.
Veneros og Ølberg

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1859 av S. Bugge etter H. Morkji, Fyresdal, Telemark .

1. Arel han kom seg riands i går
-Uti løyndom -
står fru Hilebjør for han liti
-For den som jeg har lovet i min ungdom. -
2. Du tar ikkje slå håri for meg,
eg lyster ikkje bele ti deg
3. Anten du belar hell du gjer ei,
so æ' eg no go for å seje deg nei.
4. Hilebjør samlar ho gulli i skål,
Arel han salar ut gangaren grå.
5. - skrin, - sin1
1(sic!)
6. Då dei kom på vegjen fram,
so møter dei ein gamal mann.
7. Du tar 'kje so H. skyggje unde skinn
eg kjenner so væl hennes blomekinn
8. De æ inkje Hilebjør, um du synes so,
de æ mi syster kom frå Holstein igjår.
9. Eg gjeve deg mitt røde gullband
vi' du kje bera boæ ti min faderens land
10. - ring faderen inn.
11. Hav du sjov - band
eg ska ikkje -
12. Hav - rin - inn.
13. Den gamle mann gjore båd rei å rende
alt ti han sin grå gangare sprengde
14. Her site du kunge, drikk mjø å vin,
men Arel han reiser mæ datteren din.
15. Kun han bleiv so ille vet den bo'1
den brone mjøen den spilte han på bor
1(sic)
16. Kungen han ropa yve alt sit land,
de klæ dikkon ut so mange som kann.
17. Di klæ - vi'
men Arel han reiser mæ datteren min
18. Arel han glåper seg rett um hær,
so ser han heile hennes faderens fær.
19. Kvær ska' mi nå at skogjen rie
hell me ska nå mannleg bie.
20. De æ so skammeleg at skogjen rie,
nei lyt då hell mannleg bie.
21. Du spretter brynja i kring min hals
den spretter du truji men inkje falsk.
22. Um du ser at eg fadde,
du må inkje på Arel kadde.
23. Um - bløer, Døe
du må meg inkje nevne ti
24. Arel hoggje de fyste hogg
sju hennes brøar mæ gule lok
25. Den are (andre) fær
so hoggje han av hennes faders hær.
26. Arel, Arel, stilt ditt svær
anna va' min faderen vær
27. Høyrer du A. eg spyrje deg må
kvi er du so studda å so syrgjeleg nå?
28. Bære meg H. lite du kann
skjønnar du 'kje mer på ein halldøe mann.
29. Bære veit -
- på en halldøe mei -
30. Långe for du ha halltala or,
då sto adde hoggje i mi hjarterot.
Ekstra opplysninger