[BIN: 0356]

Rikeball og Gudbjørg.
Veneros og Ølberg

(fleire alternative titlar)

Oppskrift, 1907 av Torleiv Hannaas etter Svein Hovden, Bykle, Aust-Agder .


(Han vilde sleppa usedd ut or kongsgarden).

1. Sko hesten din å snu hakanne fram
-fyri våi -
so ri du so trygt yvi Sjeidalstrond.
-fyri londo so ville vi råde -
2. Å Gullborr ho kappar i røde gullskrin
å Rideboll sett a på gangaren sin.
(Dei møter ein vandrar:)
3. Å kjære mi G(ullborr), hott heve du jort
som reiser av garen frå far å frå mor.
(Stalldrengen:)
4. Eg kjenne deg vi, å eg kjenne deg må
eg tente din fader i femten år.
(Det kom heile heri etter. Han set henne av. Ho maa
ikkje nemna namnet hans. Dei fell far hennar og broren)
5. Rideboll, R(ideboll), still din kniv
de kostar anna min faders liv.
6. Å R(ideboll), R(ideboll), still ditt svær
min kjære broder æ anna vær.
(Daa fekk han banesaar). a
7. Å G(ullborr) ho ha inkji halvtala or
fø R(ideboll) ha fengji sitt banesår.
8. Å R(ideboll) risste sin bloutte kniv
ha du kje vor G(ullborr), de ha kossta ditt liv.
9. Å R(ideboll risste) sitt (bloutte) svær
ha du kje vor G(ullborr), du ha de vor vær.
10. Dei rei igjenom den grøne lund
der kom kje eit or av deiras munn.
11. Å R(ideboll) døi fø hanen gol
å G(ullborr) ho døe fø upp rann sol.
Ekstra opplysninger