[BIN: 0343]

Rikeball og Gudbjørg.
Veneros og Ølberg

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1878 av H. Skogen etter Ole H. Sjaaberg, Bø, Telemark .

1. Gullborg, Gullborg, gjev meg din Tru
-Om dæ va mæ din Vilja -
et bære Land ska du faa bu.
-Aa Hugen leikar fær dom -
2. Eg ska føre deg paa den Øi
som du ska leva aa aller døi.
3. Nei aller du føre meg paa den Øi
fær eg æ skuldig Gud aa døi.
4. Der veks 'kje ana Gras hel' Lauk
der gjæl' 'kje aen Fugl hel Gauk.
Ekstra opplysninger