[BIN: 0334]

Rikeball og Gudbjørg.
Veneros og Ølberg

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Ingebjørg Troddedalen, Mo, Telemark .


b.

1. Ribol han tjener i kongens går
i 7 vintrar å eitt år.
2. Han tjener inkje fyr onno løn
hell for hæna Gullbor, ho æ' so skjøn.
3. Høyrer du G(ullbor), eg talar ti deg
vi du no fygje av landi mæ meg.
4. Eg ville nok fygje av landi mæ deg
men her æ so mange som voktar på meg.
5. Mig vokter fader og mig vokter moder
mig vogter syster og yngste broder.
6. Lat dei vokte, dei vokte vi'
du må fygje om du sjov so vi'.
7. Gullbor ho samlar sitt gull i skål
men Ribol han salar ut gangaren grå.
8. G(ullbor ho samlar sitt gull i) skrin
(men Ribol han salar ut) gang(aren) sin.
9. Rib(ol) han gjore seg i hendanne so sterk
han lyfte hæna Gullbor på høian hest.
10. Når dei kom seg på hede
der møter dei en falske Pål greve.
11. Høyrer du Ribol, eg talar ti deg
hori heve du fengji den smådreng so fin.
12. De æ' min yngste broder
jeg vil føre han hjem til sin moder.
13. Gullb(or), du tar inkje skyggje unde skinn
eg kjenner for væl dine plomekinn.
14. Eg kjenner deg inkje på klæi hell sko
men eg minnes den riddar du lova di tro.
15. Eg gjeve deg sjov mitt rødegullband
vi' du inkje bere boi ti min festarmann.
16. Sjave so gjev eg deg min gangaren grå
vi' du 'kje bera kon tiend ifrå.
17. Behalt no sjov ditt rødeg(ull)band
eg sko inkje b(era boi ti din festar)mann.
18. Bihelt no sjave (din gangaren) grå
eg sko inkje bera deg (tiend) ifrå.
19. Falske Pål gjore både rei å rann
alt ti 'en fann hennes festarmann.
20. Her site du True, drikk mjø å vin
mæ Ribol ri av mæ festemø di.
21. Kongen han blei so illi derve
ti den brone mjøen han spillte ner.
22. Kungen han blei so illi ivi or
at brone mjøen (han spillte) på bor.
23. Dei leita ute å dei leita inne
men inkje va' G(ullbor) ti å finne.
24. Kongen let tromme ivi all sin går
di klæ dikkon alle i brynja blå.
25. Di klæ d(ikkon) truji å inkje falskt
de kjenner 'en R(ibol), den hårde hals.
26. Når dei kom seg ti rosenslund
då høyrde dei en hestetummel.
27. G(ullbor) ho glåper seg att ivi hær
då såg ho si faders fær.
28. No ser eg min faders høie hest
å så den riddar som mig haver fest.
29. G(ullbor) du lader dig ikke forsømme
so holder du begge våres hester i tømme.
30. G(ullbor) du holder dig med fritt mod
alt mæ eg rie mine fiender imot.
31. Um du ser mig bløde
du nevner 'kje R(ibol) til døde.
32. (Um du ser mig) falde
du må inkje R(ibol) på kalde.
33. Han hugg i den første flokk
å True datt unde sin gule lokk.
34. (Han hugg i den) anden skare
Gullbors brøar å hendes fader.
35. R(ibol), R(ibol), stilt ditt svær
anna då va' min faeren vær.
36. R(ibol), R(ibol, stilt) din kniv
min yngste broder lyt eige liv.
37. Han skal føre min moder tiend ifra de døde
og ve hende den tid hun datteren fødde.
38. Det første Ribold blev kaldet på
da fik han sit banesår.
39. R(ibol) stak sit svær ved side
G(ullbor), G(ullbor) nå vil vi ride.
40. Dei rei gjenom rosenslund
der kom ikkje or utav deires munn.
41. Høyrer du R(ibol), hot eg deg spyr
kvi æ' du 'kje munter, som du va' fyrr.
42. Det ene er min hu er mo
det andet er at mig rinder blod.
43. Det tredje er at jeg skal dø
det fjerde er at du er mø.
44. Eg sko taka mitt snøreband
eg sko' stemme fy bloi de beste eg kann.
45. Bære meg, G(ullbor), so lite du kann
dei hjelper so lite de snøreband.
46. (Bære meg Gullbor, so lite du) veit
du kann inkje skjøna å en halldø svein.
47. R(ibol) kom heim te sin egjen går
hans kjære moder ham forestår.
48. Vælkomen R(ibol), sonen min
å G(ullbor), G(ullbor), festemø di.
49. Men no hev eg 'kje sett so bleik ei brur
ho æ' førd av gari fyrutta gullskruv.
50. Du må inkje undrast på ho æ bleik
ho hev væl sett so har en leik.
51. Kjære mi moder du reier mi seng
mi yngste syster hjelp mig til den.
52. Kjære min fader du hentar meg prest
min yngste broder du er mig næst.
53. Min y(ngste) b(roder), du er m(ig) næst
ti ekte hæna G(ullbor), som eg heve fest.
54. Tilegt om morgen, når dagjen va' ljus
då gjekk der tri lik utav Ribolds hus.
55. Den ene var Ribol å så hass mø
hans kjære moder af sorgen dør.
Ekstra opplysninger