[BIN: 0316]

Beiarblakken

Oppskrift 1914 av Torleiv Hannaas etter Hæge Kilan (Findreng), Vrådal, Kviteseid, Telemark .

1. Der jekk1 tri trollkjeringar ikringum ein stein
-Deg2 trør ein gullsko -
dei skapte den hesten av mannebein.
-I lofte søve den jomfru -
1gjeng'e
2Meg
2. Dei skapte den hesten o gav 'n navn
o Beiarblakkjen so heiter han.
3. Kongjen han ropa yve alt sitt land
æ er noken som kann rie3 blakkjen fram.
3o hokke tor rie den
4. Ti svara dronningji smiler4 under skjinn
de jere Kristoffer sonen din.
4ho smilte
5. Ti svara kongjen5 under skjinn
eg helle min son likso gjæv'e som din.
5O kongjen han svara
6. Kristoffer reiste ti smio
han let'e gullbekksele6 smie.
6beiksele
7.Å kjære min blakkjen du greve jor
mæ eg legge bekksele uppi din munn.
8.Å [kjære min blakkjen] legg deg på kne
mæ eg stig'e upp i salen ti deg.
9. De va no aller noke vatn so breitt
utas Beiarblakkjen deryvi steig.
10. Der [va no aller noke] fjøll so langt
utas Beiarblakkjen deryvi sprang.
11. Blakkjen han kåm seg ti himmerikje fram
der tosse blakkjen ha vore kjend.
12. Blakkjen han kåm seg7 ti helvites vegg
då brende blakkjen sitt hoveskjegg.
7kjæm'e
13. Kristoffer rei ti han blei mo
ti hosur o sko sto fulle av blo.
14. Aa kjære min blakkjen du reiser8 heim
hellå ber du meg kje livandes mei.
8vender
15. Inn kjem smådrengjen seie tiend ifrå
å att'e kjem blakkjen mæ Kristoffer på9.
9å att'e kjem blakkjen Kristoffer på
16. De tek'e min10 blakkjen o gjev 'an konn
o lat11 Kristoffer drikke av sylvarhonn.
10no
11lat
17. De tek'e min blakkjen gjev12 an høy
lat [Kristoffer drikke av] sylvartrøys.
12o gjev
18. Kongjen han sille i ledningjen fara
heime sille blakkjen o Kristoffer vera.
19. Blakkjen13 han va i krigen fus
han spente takje av stallarhus.
13Min blakkjen
20. Han14 vant mei mæ hov o tonn
hell kongjen mæ15 alle sine mann.
14Blakkjen
15vant mæ
21. Fram so kjæm'e der ein gamalle mann
æ her ingjen som skjote kann.
22. Den fysste pil som16 blei utskoti
i Beiarblakk-brosti der blei ho noti.
16som der
23. Den [fysste pil som] der blei utsent
[i Beiarblakk-brosti der blei ho] kjend.
24. De tek'e min blakkjen grev 'n ne17 i jor
o lat inkje ravnanne drikke hans blo.
17unde
25. De [tek'e min blakkjen, grev 'n] ne under stein
o [lat inkje ravnanne] bere hans bein.

Ekstra opplysninger

Orig.ms. EFI T. Hannaas 396, 49 (NFS, kopi) med overskrift Beiarblakkjen.