[BIN: 0312]

Beiarblakken

Oppskrift 1870-åra av Johannes Skarukjent sanger, Austad, Bygland, Setesdal, Aust-Agder .

1. De sat tri Trollkjeddinga 'pund ain Stain
-Tale vi eg me deg -
Dai skapte ain Foli av Mannebain.
-Blakkjen han spilar i grøne Lunden han biar meg -
2. Dai tok han upp dai gav han Namn,
Aa Beiarblakkjen so kadda dai han.
3. Fyste sprangi som Blakkjen sprang,
Femten alni i hviden Sand.
4. Alli kom de sundi so braidt,
Beiarblakkjen han ivi staig.
5. Alli kom de Vatni so langt,
Beiarblakkjen han ivi sprang.
6. Blakkjen han sprang fyr Helvitis Veg,
Aa der svai Blakkjen sit Hoveskjegg.
7. Snille min Blakk du vend no haim,
No lyster eg inkji aa skoe hera mai.
Ekstra opplysninger