[BIN: 0306]

Beiarblakken

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Dagne Aanundsdotter Li, Vrådal, Kviteseid, Telemark .

1. Dæ bur ei kjering unde ein stein
-Dei trøa gullsko -
ho skapar dæn folen av mannebein.
-I lofte søve mi jomfru -
2. Ho skapar [blakkjen] gever [en navn
Beiarblakkjen] kallar [ho han].
3. Dei sendte boi så vie
kven tore blakkjen rie.
4. Fram kom Kristoffer vie
eg tore blakkjen rie.
5. Dæ fyrste sprang dæn blakkjen sprang
femten milir på vegjen fram.
6. Dæ fyrste sprang dæn blakkjen tok
femten alnir ne i jor.
7. Kristoffer syntes han vera mo
båe hass støvlar sto fulle av blo.
8. Kristoffer tala te blakkjen så
me vi' helle vende no.
9. Nei me vi' inkje vende
me vi' te verdens ende.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS S. Bugge II,99 (Renskrift) med overskrift Beiarblakkjen III (meddelt af Dagne Li). Merknader: Str. 2 er avstytt. Utfyllingane er henta frå var. IX str. 2 etter tilvising av S. Bugge. Orig.ms. NFS S. Bugge m, 25 er til dels uleseleg, og dei fyrste strofene er rivne ut.