[BIN: 0301]

Beiarblakken

Oppskrift 1847 av Jørgen Moe etter ukjent sanger, Mo eller Lårdal, Telemark .

1. Aa Kongen slo Dronningi ved hviden Kind
e meinar min So æ saa go som din.
2. Christoffer klappar Blakjen paa Lænd
men Blakjen bit og spænde.
3. Før Christoffer har spendt den Sadelgjord
før hae Bl[akjen] grave sjau Alne i Jord.
Ekstra opplysninger