[BIN: 0297]

Beiarblakken

Oppskrift 1840-åra av Olea Crøger etter Leiuf Hallvardsson Gotenborg, Seljord, Telemark .

1. Der sit tvo Kjæringar onder ein Stein
- De traader Guldskoe -
de skafte den Folen af Mannebein.
- I Lofte søve min Jomfru -
2. De skapte den Folen aa gav en Navn
aa Beiarblakkjen saa kallar di han.
3. Di skapte den Folen aaf Mannebein
aa da førdt di honom te Kongjen heim.
4. Aa Blakkjen han vi kje paa Stalle staae
gjenge de kje Møiar te aa ifraa.
5. Aa Blakkjen han drek kje af Brøn
dersom de kje ligge Guld paa Bon.
6. Kongjen han ropar ivi alt sit Heim
men haakken tor rie min Blak et Skjei.
7. Til svara Droning Frigge
Krestoffer han tor Blakkjen rie.
8. Ja kjære min Blak du gjære dæg krom
aat mæ æg læggje Guldbexel i Mond.
9. Dei fyste steg som Blakkjen sprang
svarte Mølli ette en Rand.
10. De andre steg som Blakkjen sprang
aa da kaam han te Helvete fram.
11. Men de trea stig som Blakken sprang
aa da kaam han te Himmels fram.
12. Aa der han kaam for Himriges Dør
der tottes han han hæ vore før.
13. Krestoffer la sæg i Salen sjuk
aa Beiarblakken jore sæg mjuk.
14. Velkommen Krestoffer heim te mæg
no tænk æg kje æg hæv set dæg meir.
15. Aa Blakken han skulle paa Stalle staa
aa Kresoffer drikke mæ Frugur aa Møiar.
16. Aa Kongjen han ville te Ledings fara
aa Krestoffer aa Blakkjen skul heime væra.
17. Aa Kongjen han styrde sin Snekke fraa Land
aa Blakken sleit de røde Guldband.
18. Aa Blakken slo meir mæ Hov aa Taand
end Kongjen gjore mæ alt sit Land.
19. Fram kaam der ein gamale Mand
aa æ her ingjen saam sjote kan.
20. Ei røde Guldpiil blei der udsend
i Beiarblakkens Brost blev kjendt.
21. Aa Kongjen bleiv saa ille te Mot
han blekna saam Bast han svartna saam Jor.
22. Ha dæ kje vore for Manneor
æg ha sku la Blakkjen i vigde Jor.
23. Ha dæ kje vøre fæ Mannetól
æg ha sku la blakkjen i vigde mól.
Ekstra opplysninger