[BIN: 0291]

Beiarblakken

Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter ukjent sanger, Kviteseid, Telemark .

 Her bur två jomfruer uppå hei
dei skapte den foli av mannebein.
Der han kom seg te himmerigs dør
der kjende han seg, der han ha' vori fyrr.
Ekstra opplysninger