[BIN: 0288]

Beiarblakken

Oppskrift 1910 av Rikard Berge etter Øli Lid, venteleg Øyfjell, Rauland, Telemark .

1. (Der) sat tvo kjeringar onde ein stein
skapa ein fole av mannebein.
-So vide fara dei løyndaror -
Ekstra opplysninger