[BIN: 0287]

Beiarblakken

Oppskrift 1910 av Rikard Berge etter Hæge Postmyr, Nissedal, Telemark .

 Emne var: Ein kongsson er drepin for di han vilde hava ei jomfruve,
og ho vart innestengd. Av beini til kongss[onen] skapte dei ein
hest, og naar ho slapp ut til hesten, so livna kongss[onen] att.
Ekstra opplysninger