[BIN: 0284]

Beiarblakken

Oppskrift udatert av Sophus BuggeHæge Kastedalen, Morgedal, Telemark .

1. Her bur två jomfruer uppå hei
dei skapte den foli av mannebein.
2. Der han kom seg te himmerigs dør
der kjende han seg, der han ha' vori fyrr.
Ekstra opplysninger