[BIN: 0282]

Beiarblakken

Oppskrift udatert av Sophus Bugge? etter ei gammal visefugg frå Seljord, Telemark .

3. Å kongen tala te små svenen tviy
-di tror i gulskor -
quen tar blaken rie et skiey.
Så vie (gange de løndar or.]
4. Å te svara siukmori strie
Nikuls skå blaken rie.
- - - - - - - - - - - - - - - -
(/ nr k gan seg til stalden iek)
7. Snile min blak du stat i gron
med ieg fer gulbegsle i din mon.
8. Kjære min blak du stat nu spak
meg eg slep i gulsalen din.
9. Det første sprang de af blaken såg
femten tusen alen fra giorden nam.
10. Men kiære min blak du vent nu heim
nu heve du båre meg så gåt et skiei.
11. In kom svenen di sei i frå
blaken kom heim og Nikuls sat på.
12. Set blaken in iev en kon og høy
men Nikuls sko drike med frugur og møy.
13. Men der kom bud fra anna land
at kongen sil udt med alle sine mand.
14. Di sete for stalen di låsen fem
men blaken spente sond alle dem..
15. Di sete fe stallen di låsen ni
men blaken spente son alle di.
16. Kongen styrer sin snecke fra land
men blaken la seg på sonde og såm.
17. Kongen styrer sin snekke på land
men blaken stiger på qvite sand.
18. Blaken iore bade bet og slot
te han sto te knes i mannblo.
19. Der falt meye fe heste tån
hel der falt fe kongen med tol tusen man.
20. Blaken spente så med sin hov
te han dat dø for kongens fot.
21. No ha eg hel vilt mist tol tusen man
hel blaken lig at på et anna land.
22. Å ha dæ kie vore fe dæ manne mål
eg ha silt lagt blaken i kåpa blå.
23. Å ha dæ kie vore fe di manne or
eg ha silt lagt blakken i vigde ior.
Ekstra opplysninger