[BIN: 0272]

Horpa.
Dei to søstre

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1960 av ukjent samler etter Kristense Kyte, VOLDA, SOGN .

1. Kom lat oss tvaoa oss kvita,
-mé minne-
Me é to systú so lika,
-da spela tao Rosenrinde
2. So sette dan yngsta seg mé sin saum,
den eldste hinne spente pao strian straum.
3. So kom dar to pilgrima smaoa,
so votte dei vare kar likje da laog.
4. So toke dei hinna brjuste smao,
ó laga harperåma tao.
5. So toke dei hinna fingra smao,
ó laga harpestidlinga tao.
6. So toke dei hinna húla haor,
ó spela so fager ein harpeslaott.
7. So saé strengjen dan andre,
brure 'aitte Anna
8. So sa'e strengjen dan tridje,
brudgommen te meg fridde.
9. So svara strengjen dan fjoré,
brure meg forgjoré.
10. So svara strengjen dan femte,
bruré meg i strian straum spennte.
So sa bruré:
Lat oss jaga ut harpa ho gjere uljo,
men brudgommen svara:
å nei, lat´ne spela, ho spela so fint.
Om sundagjen sat dan bruré so bold, mé minne.
Om maondagjen laog ho i oskene kold,
-da spela tao Rosenrinde-

Ekstra opplysninger

Orig. ms. Lydopptak Norsk Folkemusikksamling Overskrift Horpeviso (Lært av stemora) Kristense Kyte vaks opp på garden Håtveit i Bjørgum krins. Ho miste mor si då ho var to år gammal, og faren, Thorbjørn Kyte, gifte seg oppatt med Brita Midtun frå Vossestrand. Det var henne Kristense lærde dei fleste songane ho kunne. Me har berre eitt lydopptak av Kristense, og der syng ho ei folkevise. Songen er mellom dei eldste me kjenner, og er soleis ein verdfull dokumentasjon på kva eldre songar som levde i folkeleg tradisjon i vårt århundre.

Kristense tok lærarskulen i Volda, og det var i skulestova ho brukte evnene sine. Ho arbeidde som lærar i Sogn i 38 år.

Trykt i publikasjon fra Ole Bull Akademiet (Voss 1995) s. 74-76 under tittelen
-Solé mi sæla - Folkesongar frå Vossabygdene ved Beit Opheim.