[BIN: 0262]

Horpa.
Dei to søstre

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av R.Myklebust m. Ingebjørg Liestøl, Åserål, Setesdal, Vest-Agder .

1. Syster tala te syster så
-ved sande-
me ve ne te sjoar-å.
-Bara berre so vent eit viv yve lande-
2. Hot ska me te sjorar-å
eg ve intje klæa två.
3. Du må två deg så kvit som krit
aldri vær't du di syster lik.
4. Den ældste gjækk fyri sum ei sol
ældste kon etter som orm i jor.
5. Den yngste sette seg på en stein
ældste skuva' ho ut for mein.
6. Den yngste rette opp si hand
kjære syster hjelp i land.
7. Intje eg deg hjelper i land
eg ve hava din festarmand.
8. Før du ska få min festarmand
fyr ska eg reke over land å strand.
9. Den ældste satt klæd i brurahus
Dei bar for henne dei håge voksljos.
10. Der gjekk två pilgrimmar ned med å
da så dei likje på stranden låg.
11. Så tok dei hennar kvite kropp
gjore derav ei horpestokk.
12. Så tok dei hennar gule hår
gjore dei horpestrenggje små.
13. Så tok dei hennar fessarring
gyllte horpa rundt ikring.
14. Så tok dei horpa under 'n skjinn
gjekk seg av bryllops-stova inn.
15. Dei sette seg i dyregård
lyster di høyre en horpeslått.
16. Horpa ho slo' det fyste
bryri ho e mi syster.
17. Horpa ho slo' de tre'e
brugommen er min bele.
18. Opp steig bruri rau som blo
di stille den horpe ho hev o' ljo.
19. Til svara brugommen bleik som bast
slå meir på horpa å slå vel fast.
20. Horpa ho slo det fjore
bruri ho meg forgjore.
21. Bruri ho trøde på spelemans tå
vi slår den horpa i stykkje små.
22. Så tok dei den horpa å slo i mot jor
så blei derav ei jomfru bold.
23. Brugommen tala te sveinane små
de gange å' skogjen å hogge bål.
24. Om sundaen satt bruri økse te bål
måndagen låg ho i oske å kol.
Ekstra opplysninger