[BIN: 0254]

Horpa.
Dei to søstre

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av ukjent samler etter ukjent sanger, Telemark .

1. Syster talad til syster god
-Paa sande-
no skal me til Sjouar-flo.
-Baara bere so vent eit viv av lande-
2. Hott skal me til Sjouar-flo
me hev ingjo klær tvaa.
3. Jou me skal tvaa kon kvite
Og vera tvo systar like.
4. Om du tvaadde deg kvit som krit
So blir du aller di syster lik.
5. Om du tvaadde deg kvit som bein
So tvaar du aller av deg dit mein.
6. Den yngste gjekk fyri med nedslagji haar
Den eldre gjek etter med falske raad.
7. Den yngste sette seg ned paa strand
Den eldste skuva ho langt ut paa vand.
8. Aa kjære syster du hjelper meg
Mit raude gullband eg gjeva skal deg.
9. Eg hjelpe kje vil eg hjelpe kje kan
For at du hjev meg din festarmann.
10. For eg skal hjeva deg min festarmann
Før skal eg flote so langt eg kan.
11. Der for tvo fiskarar alt etter med strand
So saag di det likje paa grunnen laag.
12. Skal detti likje paa kyrkjegard
Hell ska meg gjera ei harpe ut av.
13. Nei me vil gjera ei horpe utav
So r(e)ise me kaan til brudlaups-gard.
14. So tok dei hænars kvite kropp
So jor dei av ein horpestokk.
15. So tok dei hænars gule haar
Og jore horpestrengir av.
16. So tok dei hænars finger smaa
Og jore stille pinnar av.
17. Som dei hadde den horpa jort
So reiste dei seg til brudlaups bort.
18. So sette deg seg dynnestokk
Lyster dei høyre horpeslaatt.
19. Daa horpa slo det fyrste
Bruri er mi syster.
20. Daa horpa slo det andre
Bruri heter Anne.
21. Daa horpa slo det tree
Brudgaamen var min bele.
22. Daa horpa slo det fjorde
Bruri meg forjore.
23. So sprang dei fram dei kvinnur tvo
Gak vekk med horpa horpejo.
24. Brudgaamen sprang seg ivi bor
Lat den horpa hava sit ljod.
25. Daa horpa slo det femte
Brudgaamen heiter Svenkje.
26. Daa horpa slo det sette
Bror min heiter Vetle.
27. Dei jore bruri so stort imot
Dei grov ho livandes under jor.
28. Dei jore bruri so stort eit mein
Dei grov ho livandes und ein stein.
29. So tok dei den horpa og slo imot golv
Der stod upp ei jomfru baat fager og bold.
30. Det var ikkje fiskarar som dei var lik
det var tvo englar fraa himmerik.
Ekstra opplysninger