[BIN: 0245]

Horpa.
Dei to søstre

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1910 av Rikard Berge etter Eivind Audversækre, Høydalsmo, Lårdal, Telemark .

1. Her bur en mann her ud mæ aa
-ve strande-
han hev'e de deilige døttan' tvo.
-Baara ber'e so vent eit viv av lande-
2. Den eine æ som plom i tre
den andre (æ som) orm i ve.
3. Syster tala ti syster saa
La kon ne at aai gaa.
4. Me vi 'kje kaan at aai gaa,
me hev inkje dei klæi aa tvaa.
5. Den øngre gjekk fyri mæ neslegje haar,
den eldri gjekk ette mæ listige raa.
6. Den øngre ho sette seg paa ein stein,
den eldre skuva 'o uformein.
7. Syster, syster, hjelp du meg
min røde gullring so gjeva eg deg.
8. Syster, syster, (hjelp du meg)
mitt røde gullband so gjeva eg deg.
9. Slettes inkje vi aa inkje eg kann
fe du gjev'e meg din festarmann.
10. Nei, inkje gev eg deg min festarmann
førr lyt eg fljote so langt eg kann.
11. Der kaam 2 fiskarar upp ette mæ aa,
so saag di de likje paa botnen laag.
12. De va' kje fiskarar, men de va' lik,
de va' tvo englar av himmerik.
13. Kvaare sko me kon ti kjørkja gaa,
hell sko me troga ein harpeslaatt.
14. So tok di hennes kvite kropp,
so gjor' di derav 'n horpeskrott.
15. So (tok di hennes) gule lokk,
aa gjore den ti 'n horpestreng.
16. So (tok di hennes) brøster smaa
so gjore de nothestar av.
17. So (tok di hennes) kvite fing
aa gjore den ti 'n stillepinn.
18. So gjekk di seg ti brudehus
so troga dei ein horpeslaatt.
19. Horpa ho for ti laate
aa bruri ti aa graate.
20. Horpa ho slo de fysste:
bruri æ mi syster.
21. (Horpa ho slo) de andre:
Bruri heiter Anne .
22. (Horpa ho slo) de tree:
brugaammen va' min bele.
23. (Horpa ho slo) de fjore:
Bruri meg fegjore.
24. (Horpa ho slo) de femte:
Brugaammen heiter Svenkje .
25. Vekk mæ di horp' aa horpeslaatt,
vondt i hue saa har jeg faatt.
26. Brug(aammen) ivi bore sprang:
Lat no horpa hava sin sang.
27. So gjore di bruri so stort imot
dei grov 'o livandes niri jor.
28. So (gjore di bruri so stort) eit mein
di la 'o (livandes) ond' 'n stein.
Ekstra opplysninger