[BIN: 0235]

Horpa.
Dei to søstre

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Christine Domaas etter Ragnhild Silihåga, Dovre, Oppland .

1. Den yngste kunna spinne gull
-Rosedelig blomme-
Den ældste var saa syrgjafull.
-Det ter seg der det komme-
2. Den yngste kunna væva lag
Den ældste sov baade nat og dag.
3. Naa er os baada systen lig
Kom lat os vaske desse kvit.
4. Som døm da ut paa vattenstein kom
Saa stødte den ældste den yngste uti.
5. Kjære syster drag iland
Saa skal du faa mit rosengullband.
6. Nei um eg deg naa dreg iland
Førend eg fær din fæstarmand.
7. Aa kjære syster drag iland
Saa skal du faa min festarmand.
8. Saa gjek ho da saa glad afsted
Saa fek dom sjaa kver liket lag.
(Her mangler lidt paa to vers; men jeg kunde ikke faa hende til at huske mere dennegang!)
9. Saa tok døm henna kvite krop
Taa honom gjorde døm harpestok.
10. Saa tok døm henna fingre smaa
Taa døm gjor' døm spellpinne taa.
11. Saa tok døm henna gule haar
Taa di gjor' døm spellstrengje taa.
12. Harpa slog det fyrste
Brure var mi syster.
13. Harpa slog det andre
Brure hette Anne .
14. Harpa slog det treia
Brure seg lot breida.
15. Harpa slog det fjorde
Brure seg forgjorde.
16. Harpa slog det femte
Brure seg lot hente.
17. Sondagen stod ho blank som sol
mondagen laag ho svart som jord.
Ekstra opplysninger