[BIN: 0231]

Horpa.
Dei to søstre

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1874 av Sophus Bugge etter Ragnhild Halvorsdotter Mogann, Seljord, Telemark .

1. De va tvo systar so rike
-ne ve strando-
den eine kunna få belar nokk.
-Båra ber so vent eitt lik te lando-
2. Den yngste kunna få gull i fang
den eldste fekk de no aller sjå.
3. No vi me vaske kon like gvite
so me kunn bli eitt par systar so like.
4. Nei aller bli du di syster lik
nei om du vaskar deg gvit som krit.
5. Den yngste gjekk fyri mæ neslegji hår
den eldste gjekk etter på falske rå.
6. Den yngste sette seg på vaskarstein
den eldste skuva hennar av at striande straum.
7. Syster, s(yster) hjelp i land
du sko få mitt rødegullband.
8. Å sekk, å s(ekk), å sekk for skamm
å eg fær væl ditt r(ødegullband).
9. Syster, (syster hjelp i) land
(du sko få) min festarmann.
10. Å sekk, (å sekk, å sekk for skamm
å eg fær væl din) festarmann.
11. (Mangler)
12. So kom der tvo spelemennar over
-ne ve(d) strando-
so såg di håri av ho.
13. So tok di hennars hvide kne
å gjore derav en feole.
14. (So tok di hennars hvide) bryst
(å gjore derav) en felerøst.
15. (So tok di hennars) favergule hår
(å gjore derav) en feletrå.
16. (So tok di hennars) lislefing
(å gjore derav en) stillepinn.
17. No sko her vera bryllaup i næste by
no vi me prøve kons horpe ny.
18. Horpa slo slagje de fyste
bruri æ' mi syster.
19. (Horpa slo slagje de) andet
(bruri) heiter Anne .
20. (Horpa slo slagje de) tredje
(brugomen) va min bele.
21. (Horpa slo slagje de) fjorde
bruri va de som dette gjore.
22. Brugomen begynda te gråte
å lat så den horpa låte.
23. Å tak den horpa, slå mot en stokk
eg hev so vondt i mitt hovu fått.
24. So tok dei den horpa, slo mot ein stein
so blei der av ei jomfru rein.
Ekstra opplysninger