[BIN: 0216]

Horpa.
Dei to søstre

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1860 av J.O.Veseth etter ukjent sanger, Haus, Nordhordaland .

1. Da va to Systre i ei Borg
-Herre min!-
Dan eina voldte dan andra Sorg.
-Um Summaren,
dei andre Fugla syngja vel.-
2. "Me æ no to Systre so lika,
Me vilja to oss kvita."
3. "Um du vil to dæg Natt aa Dag,
du tor inkje taa dæg da Gud dæg gav."
4. Dan yngsta kunne spinna Liin,
dan eldsta kunne 'kje stia Sviin.
5. Dan yngsta kunne spinna Gudl,
dan eldsta va allti' svøvnasudl.
6. Da yngsta sette sæg paa kvitan Stein,
dan eldsta spente henne paa strian Straum.
7. Ho rette up si kvita Haand:
"Aa kjære mi Syste, hjælp meg i Land.
8. "Aa nei, æg hjelpe dæg inkje i Land,
utan du lova mæg din Festemann."
9. "Aa æg ska lova dæg bære:
Brura- aa Brudgumma-Klæe."
10. Dar kom ein Vind taa Nore
aa dreiv da Likje te Fjore.
11. Dar kom ein Vind taa Austre
aa dreiv da Likje te Nauste.
12. Dar kom ein Vind fraa are Land
aa dreiv da Likje paa kvitan Sand.
13. So kom to Pilgrimma ne mæ Aa,
aa dei vorte vare, kvar Likje laag.
14. So toke dei henna runde Brøst,
da gjore dei te ein Harpe-Trøsk.
15. So toke dei henna gula Haar,
da gjore dei Harpestrengje taa.
16. So toke dei henna Festar-Ring,
aa gyllte so Harpaa rundt umkring.
17. So lakka dei sæg te Brydlaups-Gar,
dei ville no spela att Folkje dar.
18. Aa dei sette sæg paa Dørastokk
"Vilja de no høyra paa Harpeslaatt?"
19. Te svarde Strengjen dan fyste:
"Bruræ ho æ mi Syste."
20. Te svarde Strengjen dan andre:
"Bruræ ho heite Anna."
21. Te svarde Strengjen dan tre'e:
"Brudgummen va min Bele."
22. Mælte no Bruræ, rau' so Blo':
"Hav ut den Harpaa, ho gjere Uljo'."
23. Te svarde Brudgummen, bleik so Bast:
"Slaa meir paa Harpaa, aa slaa vel fast."
24. Te svarde Strengjen dan fjore:
"Bruræ ho mæg forgjore."
25. Te svarde Strengjen dan femte:
"Bruræ paa Elvæ mæg spente."
26. Te svarde Strengjen dan sette:
"Brudgummen mæg forgjette."
27. "Aa hente no Older aa Eikje,
aa hente so Nævr aa Kveikje."
28. Um Sundagjen sat Bruræ i Høgsæte bold,
Um Maandagjen laag ho i Oska aa Kol.
Ekstra opplysninger