[BIN: 0207]

Horpa.
Dei to søstre

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Søvei Hågåviken, Tuddal, Hjartdal, Telemark .

1. Den eine va' so svart som jol
den andre va' so blank som sol.
-Båra ....... av landi- .
2. .......gvite ...... like.
Ekstra opplysninger