[BIN: 0202]

Horpa.
Dei to søstre

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Tone Marteinsdotter, Lårdal, Telemark .

1. Syster tala ti syster så
-på sande-
me vi' okkon ne at å.
-Båra bere de vene vive frå lande-
2. Kvi sko' me okkon ne at å
når me heve ingle klæi två.
3. Me vi' vaske kon so kvit
at me kann blive tvo systar lik.
4. Um du vaskar deg aller so kvit
so bli du aller di syster lik.
5. Den yngste sette seg på en stein
den eldste skuva 'a ut for mein.
6. Der gjekk tvo fiskarar framette mæ å
so såg di de likje på grunnen låg.
7. So tok di hennars kvite kropp
å gjore derav en horpestokk.
8. (So tok di) hennes fagre hår
g(jore) der horpestrengjir av.
9. So tok di hennars finga små
å gjore der stiddepinnar av.
10.No vi' me kon te bryllaupsgår
så ska di få høyre mæ horpa slår.
11.Horpa slo de fyste
b(ruri) æ m(i) s(yster).
12.(Horpa slo de) andre
b(ruri) h(eiter) A(nne) .
13. (Horpa slo de) tree
brugomen hev vori min bele.
14.(Horpa slo de) fjorde
bruri va meg forgjorde1.
1forgjore
15. (Horpa slo de) femte
b(rugomen) h(eiter) Svenkje .
16. (Horpa slo de) sette
broe min heiter Vetle .
17. Te so svara dei brukvinnur tvo
de sko' føra bort detta horpeljo.
18. Te svara brugomen kåte
lat de horpa låte.
19. So slo di horpa sund mot gulv
so sto der upp ei jomfru boll.
Ekstra opplysninger