[BIN: 0200]

Horpa.
Dei to søstre

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Hæge Soli, Fyresdal, Telemark .

1. Mi vi okkon at kallan å
-ved strandi-
mi vi okkos brureklæi två
-Båra bere so v(ent) e(it) v(iv) frå lande- .
2. Hot vi du at kallan å
du hev ingle brureklæi ti två.
3. Me vi två kon kvite
bli tvo systar like.
4. Den yngre sette seg på en stein
den eldre skuva 'æ ut for mein.
5. Den yngre sendte upp si kvite hand
kjære min syster du hjælper i land.
6. Slett ikkje vi eg hjelpe i land
uttas eg fær din festarmann.
7. Slett ikkje ska du få min festarmann
førre ska eg flote hore eg kann.
8. Den yngri flaut på bylja blå
den eldri for heim i sin bryddaupsgår.
9. Der kom ti æ å tvo fiskarar då
so såg dei de likje på botnen låg.
10. Dei tok hennes kvite kropp
dei gjore derav ein horpestokk.
11. Dei tok (hennes) gule hår
de gjore dei horpestrengjer av.
12. (Dei tok hennes) lisle fing
den gjore dei av en stiddepinn.
13. Då dei ha gjort ut horpa då
so reiste dei heim i bryddaupsgår.
14. Vi di gjeve kon øl å mat
so ska me spile for dikkon idag.
15. Me ska (gjeve dikkon øl å mat)
vi di (spile for okkon) i dag.
16. Horpa slo slagje fyste
brure æ mi syster.
17. Harpa (slo slagje) are
skjenkaren æ' min far'e.
18. Harpa (slo slagje) tree
brugomen æ' min bele.
19. Te so svara den brure ljut
føre de harpeljoe ut.
20. Brugomen brast ti gråte
di lete den horpa låte.
21. Brugomen fram igjenom bore sprang
de lete den horpa ha sin gang.
22. Harpa (slo slagje) fjore
b(rure) m(eg) forgjore.
23. Harpa slo slagje femte
brugomen heiter Svenkje .
24. (So slo dei harpa) imot golv
so blei ho ei jomfru boll.
25. Brugomen høyte på sveinanne två
de reiser at skogjen di høgge bål.
26. Båle høgger de av bjørk å eik
å brenner den både sterk å heit.
27. Ein dage va ho ei brur so bold
den are dagjen va ho i oske å i kol.
Ekstra opplysninger