[BIN: 0199]

Horpa.
Dei to søstre

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Hæge Soli, Fyresdal, Telemark .

1. Mi vi' okkan at kallan å
-ved strandi-
mi vi okkos brureklæi två.
-Båra bere so v(ent) e(it) v(iv) frå landi-
2. Hot vi du at kallan å
du hev ingle brureklæi ti två1.
1ti å
3. Me vi' två kon kvite
bli tvo systar like.
4. Den yngri sette seg på en stein
den eldri skuva 'æ ut for mein.
5. Den yngri sendte upp si kvite hand
kjære min syster, du hjelper i land.
6. Slett ikkje vi eg hjelpe i land
uttas eg fær din festarmann.
7. Slett ikkje ska' du få min festarm(ann)
førre ska' eg flote hore eg kann.
8. Den yngri flaut på bylgja blå
den eldri for heim i sin bryddaupsgår.
9. Der kom ti åæ tvo fiskarar (då)
so såg dei de likje på botnen låg.
10. Dei tok hennes kvite kropp
dei gjore derav en horpestokk.
11. Dei tok (hennes) gule hår
der gjore dei horpestrengjer av.
12. (Dei tok hennes) lisle fing
den gjore dei av en stiddepinn.
13. Då dei ha gjort ut horpa då
so reiste dei heim i bryddaupsgår.
14. Vi di gjeve kon øl å mat
so ska me spile for dikkon i dag.
15. Mi ska (gjeve dikkon øl å mat)
vi di (spile for kon) i dag.
16. Horpa slo slagje fyste
brure æ' mi syster.
17. Horpa (slo slagje) are
skjenkjaren æ' min far'e.
18. (Horpa slo slagje) tree
brugomen æ min bel'e.
19. Ti so svara den brure ljut
føri de horpeljoi ut.
20. Brugomen fram igjenom bori sprang
di lete den horpa ha sin gang.
21. Brugomen brast ti gråte
di lete den horpa låte.
23. Horpa slo slagje femte
brugomen heiter Svenkje.
22. (Horpa slo slagje) fjore
b(rure) m(eg) forgjore.
24. Brugomen høytta på sveinann två
di reiser at skogjen, di høgger bål.
25. ............. imot golv
so blei ho ei jomfru boll.
26. Båle høgger di av bjørk å eik
å brenner den både sterk å heit.
27. Hin dag'e va ho ei brur so boll
den are dagjen va' ho oske å i kol.
28. ..........
de va tvo englar av paradis.
Ekstra opplysninger