[BIN: 0138]

Lindormen

Oppskrift 1912-13 av Rikard Berge etter Eivind Talleivsson Audversækre, Høydalsmo, Lårdal, Telemark .

1. Ingeliti sto ute aa slo ut sitt haar
so kjem'e lindarormen rennans i gaar.
2. Kvaare vi' du vera lindarormens viv
hell vi' du Ingeliti laate liv.
Ekstra opplysninger