[BIN: 0134]

Ramnen som ber bod

Oppskrift 1906 av Rikard Berge etter Hæge Postmyr, Nissedal, Telemark .

1. Hillebjør site fe gluggje
- Onder lide-
so ser 'o ravnens skuggje.
- So vel tor Hilebrand bie-
2. Høyrer du ravnen der du flyg
du bere meg boi te neste by.
3. Du bere meg boi te bro' min fram
eg gjeva sko deg mitt røde gullband.
4. Hot sko eg mæ ditt r[øde] g[ullband]
eg heve klo men ingjo haand.
5. So gjev eg deg livver aa longer
utav 'n Tarkjell onge.
6. Men hose sko eg mæ den boi bli snodd
naar eg kjeme fram so bli eg kje trudd.
7. Hillebjør fann paa raai go
ho la'e gullringjen i ravneklo.
8. Ravnen han kaam flugans i gaar
aa ingjen ute for haanom staar.
9. R[avnen] flaug i stogo inn
han passa so væl paa den røde gullring.
10. Her site du Hilebrand drikke mjø aa vin
aa bondi sit Hilebjør søsteren din.
11. Hoke tore den boi bera
hell hoken tore den gjerningji gjera.
12. Ravnen tore den boi bera
aa Tarkjell tore den gjerningji gjera.
13. Hilebrand blei so ille mæ or
han blinka som bast aa svartna som jor.
14. Hilebrand sala ut gangaren rau
so rei 'an so fort som ravnen floug.
15. Hilebrand han kaam rians i gaar
Tarkjell ute for haanom staar.
16. Høyrer du Tarkjell stallbror min
hosse liver Hilebjør søsteren min.
17. Hillebjør liver som ei aano go brur
ho sit i høieloft aa vev i skruv.
18. Reis naa du deg at stugo inn
eg hentar inn Hillebjør søsteren din.
19. Nei eg vi ikkje i stogo inn
førr eg hev tala mæ søsteren min.
20. Hilebrann gjekk etter stette
aa Tarkjell han gjekk derette.
21. Han banka [ paa dynni mæ ] fingane smaa
statt upp Hillebjør skrei lokunn [ ifraa ].
22. Hosse kann eg [ skreie lokunn ] ifraa
bakbonden æ min hendar aa boltane paa.
23. Høyrer du Tarkjell hoss æ de fatt
hoss heve de seg du mi syster batt.
24. De va kje ondrans eg hennar batt
ho konn' aller seia meg ore sant.
25. Du batt meg ikkje fe lygni mi
men du batt meg for Astri frilla di.
26. Kvor den gaang me sill' hava mat
Astri di frilla du tukka deg at.
27. Naar at me te kjørkje sill' gaa
Astri fekk kjøyre men eg maatte gaa.
28. Hilebrann tok te sin raske fot
han spente dynni i naglemot.
29. Aa daa at 'n kaam i lofte inn
so løste han bandi av søsteren sin.
30. So tok 'n daa sitt gamle svær
so hoggje 'n onge Tarkjell i hæl.
31. So kasta 'n livr aa longur
ut te han ravnen onge.
Ekstra opplysninger