[BIN: 0129]

Ramnen som ber bod

Oppskrift 1869 av Hallvard Gunnleikson Heggtveitukjent sanger, Brunkeberg, Kviteseid, Telemark .

1. Nie va dæ mi Bure brout
aa ingjen va dæ mi Æra nout
eg væntar at ingjen skaa kjenne meg.
2. Eg heve site so længje i mørkan Hus
-De sigler mæ Fløi -
inte Dagjen ganger ut.
-Dei gjifter sin Syster i Samsøi -
3. Eg heve site so længje i mørkan Kro
aa alt te Korpen ivi meg gol.
4. Aa kære min Korp vi den Boi bera te Hilebran in
en rødegul Ring eg gjeva vi deg.
5. Aa kjære min Korp vi du Boi bera te Hilebrans Gaar
Kaapa blaa vi eg gjeva deg.
6. Aa kjære min Korp vi du Boi bera te Hilebran fram
et røde Gulbaand eg gjeva vi deg.
7. Hav du sjov din røde Gulring
eg heve Klo men ingjen Fing.
8. Hav du sjov di Kaapa blaa
eg heve inkje Axlir aa bera ho paa.
9. Aa hav du sjov dit røde Guldband
eg skaa fula bera Boi te Hilebran fram.
10. Aa Korpen han tok te fluge
dei lange Milin aa druge.
11. Her site du Hilebran blandar Mjø aa Vin
aa Syste di sit bondi mæ kvor den Fing.
12. Aa Hilebran blei saa ide ve Or
den brone Vin han spiller paa Bor.
13. Aa hoke tor naa den Boi bera
aa hoke tor naa den Gjerningji gera.
14. Aa eg tor naa den Boi bera
aa Herrepær tor naa den Gjerningji gjera.
15. Aa Hillebran talar te liden Smaadræng
du salar meg ut den blake
den bere meg best imot Bakkjen.
16. Du salar meg ut den brone
den bere meg best oto Tone.
17. Du salar meg ut min Gangar graa
den bere meg best i Herre Pærs Gaar.
18. Velkommen Hilebran heim til meg
fe naa heve eg bryggja aa blanda Vin.
19. Eg æ inkje om enten Mjø eller Vin
men eg vi naa tala mæ Syster mi.
20. Syste di sit i Bure
ho soumar Silkje Luvur.
21. Aa Hillebran klappa paa Dyni mæ Fingane smaa
stat up liti Kjærsti skrei Lokune ifraa.
22. Aa eg fær naa inkje skrei Lokune ifraa
fe eg æ bondi mæ kvor den Taa.
23. Aa eg fær naa inkje skreie Lokun in
fe eg æ bondi mæ kvor den Fing.
24. Aa heve du stole hel hev du logje
hel hot hev du uti Baandine brote.
25. Eg heve inkje stole eg heve inkje logje
eg heve inkje noko i Baandene brote.
26. Han bat meg inkje fe Lygni mi
men han bat meg fe Tærna si.
27. Naar me skule dei Klæine skjera
saa skar han fe Tærna aa lete meg vera.
28. Og naar mi skulle te Sengi gaa
saa gjek han te Tærna aa meg ifraa.
29. Aa Hillebran spænde mæ raskan Fot
saa Dyni den flaug i Naglemodt.
30. Aa Hilebran sin røde Guldkniv ut-tok
saa skar han alle Baandin af Systeri si.
31. Aa Hillebran sit blanke Svær ut-drog
saa hogje han Here Pær i dei Lutine tvo.
32. Saa tok han Liver aa Longur
aa de gav han Korpen den onge
saa blei han te ein Kongsmanson.
Ekstra opplysninger