[BIN: 0125]

Ramnen som ber bod

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Gro Gunnarsdotter Haugen, Fyresdal, Telemark .

1. Kung Valdemon gifte sin datter i år
-Her falder so lindelig stri -
han gav hende gull å grønan jor.
-Ak mens i rider så varlig -
2. Høyrer du stolt Ingjebjør hot eg seie deg
nå vi' eg no binde deg.
3. Kot vondt hev eg no gjort imot deg
mæ du vi' så hårdeleg binde meg.
4. Du hev 'kje anna vondt gjort mot meg
hell du va 'kje rike da du kom ti meg.
5. Kot gav eg din liten smådreng
dei silkjestikka skjurtunne dei va fem.
6. Kot [gav eg] din fader
grågangaren mæ gullsadel.
7. [Kot gav eg] din broder
dei sju gullkistunne goe.
8. Stolt Ingjebjør gret i tårni ho sat
so høyrde ho den ravnen klukka.
9. Høyrer du ravn kot eg spyre deg
vi' du bere ei bo ivi have for meg.
10. Ja eg ska no gjere alt um eg kann
barre eg hev ingjen mat'e for unganne mine.
11. So skar ho et stykke udav sitt bryst
de gav ho den ravnen ti ungannes trøst.
12. Ravnen kom då flyvands i går
kung Valdemon ude spaserte mon gå.
13. Høyrer du kung Valdemon kot eg seie deg
no hev dei bundi Ingjebjør kjær datteren din.
14. Burt, burt ravn eg vi' deg 'kje tru
kven tore væl binde Ingjebjør kjær datteren min.
15. Vi' du 'kje tru meg du inkje tar
de tore væl Torgjus din eigjen måg.
16. Han kasted et brev for Valdemons fot
han blikna som bast å han svortna som jor.
17. Kung Valdemon gjekk seg at stalli
so bler han no ut av dei folanne alle.
18. So klappar han blakkjen på si lend
no bere du meg ivi havi frem.
19. Ja eg ska' gjere alt um eg kann
barre du ikkje nevner meg på mitt navn.
20. Men då han kom1 då mitt i fjor
å blakk'e, blakk'e vendt no um.
1kom seg
21. Då blakkjen kom då symjand i land
so bloi av kvort håri rann.
22. ------------
so spenner han ut dei lokunne alle.
23. Stolt Ingjebjør sette seg på hass lend
no bere du meg ivi havi frem.
24. Då han kom då mitt i fjors
då tok han upp att kung Valdemon karsk å sund.
25. Blakkjen kom då symjand i land
so bloi av kvort håri rann.
26. So la dei blakkjen innunde ein stein
so ravnar å kråkur sill 'kje naga hass bein.
27. Ha de kje vori for mannetali
so ha' blakkjen silt fengji kyrkjegaren.
28. [Ha de kje vori for manne]or
[so ha' blakkjen silt fengji] vigde jor.
Ekstra opplysninger