[BIN: 0124]

Ramnen som ber bod

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Tarbjønn Kvæven, Vrådal, Kviteseid, Telemark .

1. Ravnen kom seg fljugand i går
Elebrand ute fyri han står
2. Elebrand tukka fram ein stol
set deg ravn å kvil din fot.
3. Hør du ravnen eg spyre deg
hosse liver Elebjør syster mi.
4. Eg skjøyter inkje um din mjø....
------------------------------
5. Hev ho logji hell stoli
hell hott hev ho mot landi broti.
6. Ho hev 'kje [logji hell stoli]
ho hev 'kje [mot landi broti].
7. Kvår gång eg kom drukkjen heim
så gjore ho av meg både spott å mein.
8. Elebrand sprang uppå ein stol
så kløyvde han Torkjell i lutinne tvo.
Ekstra opplysninger