[BIN: 0111]

Ramnen som ber bod

Oppskrift 1840-åra av Magnus Brostrup Landstad, ukjent sanger, Telemark .

1. Hilleborg siter fer Gluggi
- Dei sigler med fløy-
hon ser up paa Ravneskuggi.
-Dei gifter si Syster i Samsøy -
2. Ravnen han sette seg paa Høgelofts-Kam
saa reiste han ivir ded salte Vann.
3. - - - - - huttar paa Drengin smaa
- - - - - - -
4. Han hittar paa Grengin tvo
dei gange paa Skogin og hogge Baal.
5. Dei hogge den Baali af Ask og Eik
saa Login kan stande karsk og heit.
6. Dei let den Baali brenne
der skal me Astri paa sende.
Ekstra opplysninger